Home Contact Sitemap

Biofidbek asocijacija Srbije

Biofeedback = Povratna informacija o biološkim signalima

Biofidbek Asocijacija Srbije - Kontakt
    Nebojsa Jovanovic

Polja primene

Biofidbek: Anksioznost, Antistres trening, Glavobolje, Inkontinencija, Autizam, Depresija, Fobije, Panika, P.M.S. Nesanice, Zamor, Bolesti zavisnosti, Opšti imunitet, Trening za vrhunsko postignuće, Ublažavanje efekata starenja...

Neurofidbek: Deficit pažnje, Problemi u učenju, ADD-ADHD, Hiperaktivnost, Impulsivnost, Autizam, Epilepsija, Tikovi, Mucanje, Touriettov sindrom...

Detaljnije o poljima primene

Biofidbek oprema

U našoj ponudi se nalazi oprema renomiranih svetskih proizvodjača.

Biofidbek oprema

Najnovije knjige

Klikom na fotografije knjiga možete dobiti detaljne izvode iz istih u PDF formatu.

Korisni linkovi

Psihoterapijski centar
Akademija uspeha
OLI centar

Bifidbek Asocijacija Srbije redovno održava različite vrste seminara za profesionalce i obične korisnike. Klikom na linkove možete pročitati detaljnije o seminarima ili preuzeti kompletan spisak aktuelnih seminara u PDF formatu.
Download   |  Detaljnije...

Biofidbek Asocijacija Srbije

Kontakt informacije

jovanovicsandra@hotmail.com

jnebojsa@ikomline.net

060/ 333 07 51

063/ 1575 082

News letter list - ovde se možete prijaviti na mejling listu i na taj način dobijati novosti i aktuelnosti vezane za bofidbek na Vašu elektronsku adresu. Odjavu sa mejling liste možete uraditi ovde.